Bảo vệ dữ liệu cá nhân tạo dựng niềm tin của người dân - Sài Gòn buổi sáng 29/6/2022

59/63 cổng thông tin điện tử và 60/63 cổng dịch vụ công trực tuyến chưa công bố Chính sách về quyền riêng tư là căn cứ để bảo vệ các quyền đối với dữ liệu.

Sự kiện: Sài Gòn buổi sáng

Nhận thức và sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với cho vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng tương tác với người dân của chính quyền địa phương vẫn ở mức rất hạn chế. Đây là thông tin được chia sẻ tại cuộc tọa đàm chuyên đề “Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng tương tác với người dân của chính quyền địa phương” do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp tổ chức.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo