Mùa hè về với các "Không gian di sản văn hóa"! - Dọc đường di sản 22/6/2022

Khi Hát Xoan kết hợp cùng du lịch quảng bá cho vùng đất Phú Thọ giàu văn hóa!

Sự kiện: Dọc đường di sản

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo