Cách trồng và chăm sóc cây bon sai – Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp 30/6/2022

Ông Văn Công Lời - Giáo viên trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp thành phố trình bày cách trồng và chăm sóc cây bon sai.

Sự kiện: Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp

VOH

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Đọc Báo