Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy năm 2022 – Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp 23/6/2022

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Ban Tuyển sinh trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy năm 2022 của Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố.

Sự kiện: Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp

VOH

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Đọc Báo