Lan tỏa mô hình “Sáng tạo xanh” - Cuộc sống xanh 7/11/2022

(VOH) - Phỏng vấn: Chị Nguyễn Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 1- Phường 12, quận Tân Bình – Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường từ mô hình “Sáng tạo xanh”

VOH

Bình luận

Đọc Báo