Xóm mai vàng - Cửa sổ văn học 11/2/2018

Xóm mai vàng nằm dưới mé kinh... kế sinh nhai duy nhất là trồng mai vàng, những căn nhà nằm lọt thỏm trong rừng mai nên người ta gọi là xóm mai vàng...

 

 

.mp3

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo