Vắc xin và sức khỏe trẻ em - Chung tay phòng chống dịch 08/07/2019

Vắc-xin giúp trẻ sống và khỏe mạnh bằng cách bảo vệ trẻ chống lại bệnh tật. Ở Việt Nam, tiêm chủng đã cứu hàng triệu mạng sống và bảo vệ vô số trẻ em khỏi bệnh tật và khuyết tật.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo