Vì đó là tình người - Sát cánh cùng gia đình Việt 10/6/2021

Có nhà văn từng nói “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy” và trong cuộc sống này, lòng tốt sẽ không bao giờ cạn...

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo