Rối loạn nhận thức, chuyện nhỏ hay đáng lo - Y khoa ai nghe cũng hiểu 25/11/2021

Nhớ nhớ, quên quên, giảm khả năng nhìn nhận vấn đề... và còn những biểu hiện khác. Rối loạn nhận thức xuất phát từ những yếu tố, nguy cơ nào? Cách điều trị ra sao?

Sự kiện: Y khoa ai nghe cũng hiểu

VOH

Bình luận

Đọc Báo