Cớ sao còn trẻ mà … lẫn? - Y khoa ai nghe cũng hiểu 9/12/2021

Tình trạng nhớ nhớ, quên quên, đãng trí ở người trẻ ngày càng phổ biến, tại sao?

Sự kiện: Y khoa ai nghe cũng hiểu

Dấu hiệu chung của bệnh này có phải là cảm giác mơ hồ, lúc nhớ lúc quên về những điều bản thân sẽ cố gắng thực hiện nhưng không thể nhớ ra, hay còn biểu hiện nào khác?

Bệnh hay quên ở người trẻ có giống với ở người lớn tuổi?

Các mức độ của bệnh?

Thông thường, điều này diễn trong khoảng thời gian ngắn, nên thường người trẻ sẽ không quan tâm?

Việc điều trị và hiệu quả?

VOH

Bình luận

Đọc Báo