Về cùng tháng Tư - Văn học tuổi xanh 22/10/2017

Tháng Tư về, mây đuổi trắng trên nền trời xanh. Những cụm mây gọi những cơn mưa đầu mùa trôi lững thững. Mưa chỉ rào qua một cái rồi chóng tạnh, trời lại quang mây và nắng buông trên đầu...

 

 

.mp3

Bình luận

Đọc Báo