Tiểu thư còng gió - Văn học tuổi xanh 17/12/2017

Lâu lắm mới có dịp ghé xuống phố nên xong việc là tôi cùng cô bạn thân chạy ào ra biển thay vì lang thang chổ nọ chổ kia,... chọn một chổ có những chiếc ghế ngã dài buông mình ngắm biển...

VOH

Bình luận

Đọc Báo