Có phải em - Văn học tuổi xanh 08/10/2017

(VOH) - Hãy lắng nghe nhịp đập của Sài Gòn mùa thu. Sáng nay Sài Gòn bình yên quá. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận vị của Sài Gòn.. Sài Gòn vào thu, mình lại đa sầu đa cảm.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo