Bâng khuâng nghe gió chướng về - Văn học tuổi xanh 12/11/2017

Không hề hẹn trước, chiều nay gió chướng về. Chợt nghe cái lạnh đầu mùa se sắt. Gió chướng gọi mùa đông về chạm trước hiên nhà...

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo