Thành lập công ty TNHH đăng ký ở đâu?

(VOH) - Muốn thành lập công ty loại hình TNHH để kinh doanh thương mại thì cần làm thủ tục gì, đăng ký ở đâu?

Một độc giả gửi Email với nội dung như sau: Xin cho tôi hỏi tôi muốn mở công ty  TNHH để kinh doanh thương mại mua bán mặt hàng quần áo thì cần làm những thủ tục gì? đăng ký ở đâu? Tôi nghe nói có thể đăng ký thành lập công ty ở quận cũng được mà Sở Kế hoạch Đầu tư cũng được phải không? Nên đăng ký ở đâu cho tiện?

Luật sư Vũ  Mạnh Hòa tư vấn:

Khoản 1 Điều 25 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:

“Điều 25. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính”.

Điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 13. Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).”

Như vậy, việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là công ty TNHH thuộc thẩm quyền của Phòng đăng ký kinh doanh (cấp tỉnh) quy định tại Điều 14 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điều 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

- Xin cám ơn luật sư

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật.

>>>> Sử Dụng Hóa Đơn Đỏ Mua Ở "Chợ Đen", Vi Phạm Pháp Luật Hình Sự

 

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo