Người vay tiền mất, người thân có phải trả nợ thay không?

(VOH) - Người nhà của tôi cho người quen vay tiền, có viết giấy tay làm chứng nhưng nay người vay tiền đã mất. Xin hỏi luật sư gia đình họ (vợ hay con người vay) có phải trả nợ thay cho người mất không?

(VOH) - Người nhà của tôi cho người quen vay tiền, có viết giấy tay làm chứng nhưng nay người vay tiền đã mất. Xin hỏi luật sư gia đình họ (vợ hay con người vay) có phải trả nợ thay cho người mất không?

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn:

Pháp luật dân sự đã có dự trù cách thức giải quyết những trường hợp như bạn nêu.

Theo Điều 615 Bộ Luật dân sự 2015 thì:

1.Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3.Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4.Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Theo quy định này thì việc trả nợ cho người nhà của bạn sẽ do những người thừa kế của người vay tiền thực hiện. Những người này bao gồm: người thừa kế theo di chúc (nếu người vay tiền của người nhà của bạn có để lại di chúc) và người thừa kế theo pháp luật.

 Do vậy để đòi lại số tiền đã cho vay, người nhà của bạn có thể yêu cầu những người thừa kế của người vay tiền đã chết (như vợ, con…) thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho người nhà của bạn. Tuy nhiên, những người này chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi giá trị tài sản mà họ được hưởng. Nếu những người có nghĩa vụ trả nợ cho người nhà của bạn không thực hiện việc trả nợ thì người nhà của bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án để đòi lại quyền, lợi ích chính đáng của mình. 

Căn cứ vào các điều luật qui định trong bộ luật Dân sự xin vị độc giả vận dụng vào trường hợp của mình để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Xin cảm ơn luật sư.

>>>> Xem thêm các tư vấn khác tại tư vấn pháp luật

>>>> Mượn tiền không trả có phạm tội lừa đảo?

>>>> Cho vay lãi suất bao nhiêu thì vi phạm pháp luật?

BT (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo