Xử trí tại nhà khi tiêu chảy - Tủ thuốc gia đình 22/7/2022

Tiêu chảy, dù là trong trường hợp được xác định là có thể theo dõi, điều trị tại nhà, thì cũng có hàng trăm câu hỏi mà người bệnh và gia đình thắc mắc.

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

VOH

Bình luận

Đọc Báo