Những tác nhân gây tiêu chảy - Tủ thuốc gia đình 10/6/2022

Tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến Rối loạn vi sinh đường ruột gây tiêu chảy là vấn đề cần cảnh báo với cộng đồng...

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

VOH

MC: Kim Ánh

Bình luận

Đọc Báo