Men tiêu hóa - Hiểu sao cho đúng - Tủ thuốc gia đình 15/4/2022

Men tiêu hóa đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người trong quá trình tiêu hóa thức ăn, giúp tăng trưởng cơ thể và phòng ngừa bệnh.

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

Tuy nhiên, do thói quen, sự thiếu hiểu biết không ít trường hợp người dân thường lạm dụng men tiêu hóa. Như vậy, hiểu và sử dụng men tiêu hóa như thế nào cho đúng?

VOH

MC: Kim Ánh

Bình luận

Đọc Báo