Mất ngủ và giải pháp - Tủ thuốc gia đình 22/4/2022

Tại VN, khoảng 30% người trưởng thành bị mất ngủ. Nhất là thời gian ảnh hưởng của dịch covid-19, tỉ lệ này khoảng 20-37% (Theo Chi Hội Mất ngủ VN). Giải pháp nào cho vấn đề này?

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

Thời gian ngủ bao nhiêu là đủ cho một người trưởng thành?

Các dạng của mất ngủ?

Những nguyên nhân thường gặp?

Mất ngủ hậu Covid, khi nào cần đi khám?

 

 

 

VOH

Bình luận

Đọc Báo