Loạn khuẩn đường ruột: Vì đâu và làm thế nào? - Tủ thuốc gia đình 16/9/2022

Trong cơ thể chúng ta, tổng lượng vi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột lên tới 100 ngàn tỷ vi khuẩn. Trong đó, vi khuẩn có lợi chứa 85% và vi khuẩn có hại chứa 15%.

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

VOH

Bình luận

Đọc Báo