Làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi, Được không? - Tủ thuốc gia đình 3/2/2023

Suy giảm trí nhớ là chuyện tất nhiên ở người cao tuổi? 2. Vì thế có tâm lý “chấp nhận” và “không cần phải điều trị”? Hiểu đúng về “suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi” như thế nào?

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

VOH

Bình luận

Đọc Báo