Dinh dưỡng cho người tiêu chảy - Tủ thuốc gia đình 26/8/2022

Khi bị tiêu chảy, điều cần thiết là cần điều chỉnh chế độ ăn uống. Nhưng cụ thể, chế độ dinh dưỡng cần như thế nào để vẫn đảm bảo dinh dưỡng, nhưng cũng phù hợp với giai đoạn này?...

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

VOH

Bình luận

Đọc Báo