Cân bằng hệ vi sinh đường ruột bằng những thói quen - Tủ thuốc gia đình 9/12/2022

Đường ruột con người là “ngôi nhà” của một “cộng đồng dân cư” vô cùng rộng lớn, với hơn 100 nghìn tỷ vi sinh vật. Ước tính, có khoảng 1.000 loài vi khuẩn khác nhau sinh sống trong đường ruột...

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

VOH

Bình luận

Đọc Báo