Xây dựng Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới - Từ Nghị quyết đến Cuộc sống 27/2/2023

(VOH) - Ngày 30/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo