Quận 1 ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính - Từ Nghị quyết đến Cuộc sống 6/3/2023

(VOH) - Hàng năm, Quận 1 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng chuyên đề đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo