Phỏng vấn bà Phạm Phương Thảo - Từ Nghị quyết đến Cuộc sống 26/12/2022

(VOH) - Nhìn lại kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 từ đầu nhiệm kỳ đến nay và dự báo cho thời gian tới

VOH

Bình luận

Đọc Báo