Phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế - Từ Nghị quyết đến Cuộc sống 23/1/2023

(VOH) - Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 đề ra mục tiêu là phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo