Phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết 31: Sức bật cho Thành phố

(VOH) - Nghị quyết 31 tạo cơ hội cho Thành phố tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khơi thông những điểm nghẽn để ngày càng vươn lên phát triển xứng tầm là đô thị đặc biệt

Bình luận

Đọc Báo