"Không né tránh trách nhiệm khi gặp khó khăn" - Từ Nghị quyết đến Cuộc sống 19/12/2022

(VOH) - Phát biểu của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên sau khi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo