Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân - Tiếng nói từ địa phương 16/09/2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2024.

VOH

MC: Phong Phú - Nhã Quỳnh

Bình luận

Đọc Báo