ថែរក្សាដល់ជីរភាពរស់នៅរបស់កម្មករដែលជួបការលំបាកក្នុងជីវិតរស់នៅ - Tiếng Khmer 18/05/2022

ថែរក្សាដល់ជីរភាពរស់នៅរបស់កម្មករដែលជួបការលំបាកក្នុងជីវិតរស់នៅ

នៅខណ្ឌ Bình Tân សម្ព័ន្ធពលកម្មទីក្រុងហូជីមិញ បានសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យកែរាងកាយ និងស្តារនិតិសម្បទាទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្ណ “ដើម្បីសុខភាពពលករ”។

យោងតាមនោះ កម្មការិនីជិត៦០០នាក់ ធ្លាប់ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩, ក្នុងនោះមានកម្មការិនីកំពុងមានផ្ទៃពោះ ត្រូវបានគ្រូពេទ្យពិនិត្យសុខភាព និងផ្តល់ប្រឹក្សា... ក្នុងឱកាសនេះដែរ គណអ្នករៀបចំកម្មវិធី បានជូនអំណោយចំនួន១០០ចំណែក ដល់កម្មការិនីកំពុងមានផ្ទៃពោះ និងចិញ្ចឹមកូនតូច មានស្ថានភាពគ្រួសារក្រលំបាក ដែលអំណោយនីមួយៗ មានតម្លៃ ១លានដុង។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo