Dom urang duh iek mboh âm tính bloh dương tính veik haong Covid 19 - Tiếng Chăm 09/01/2021

Dalam jiak 200 urang ruak hu iek abih ruak tabiak truh sang iek ruak, Việt Nam hu dom urang duh iek mboh âm tính bloh hadei di nan dương tính veik hong Covid 19.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo