Ngày Dân số thế giới – Thời sự 5g30 11/7/2022

(VOH) - Đứng trước sự gia tăng dân số có ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống con người, tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái, Quỹ dân số Liên hiệp quốc đã kêu gọi giảm sự gia tăng dân số.

Sự kiện: Thời sự

Hôm nay 11/7 là ngày Dân số thế giới. Theo thống kê của Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA): Tốc độ gia tăng dân số thế giới rất cao, bình quân mỗi giờ có gần 9.000 trẻ em ra đời, mỗi ngày có thêm 214.000 trẻ em được sinh, mỗi năm thế giới tăng thêm 78 triệu người. Đứng trước sự gia tăng dân số có ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống con người, tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái, Quỹ dân số Liên hiệp quốc đã ra lời kêu gọi giảm sự gia tăng dân số trên phạm vi toàn cầu, với tầm nhìn chiến lược về dân số.

Quỹ dân số Liên hiệp quốc UNFPA đã tổ chức hội nghị dân số thế giới tại Amsterdams - Hà Lan và đã thống nhất lấy ngày 11/7 hàng năm là ngày dân số thế giới. Đây là ngày có ý nghĩa rất quan trọng, ngày đánh dấu mốc son lịch sử của loài người, là ngày mà em bé Mađêgiô Sapa, người quốc tịch Nam Tư ra đời đúng vào lúc 0 giờ 00 phút, ngày 11/7/1987 mà nhân loại đã ghi vào cuốn hộ tịch thành viên thứ 5 tỷ của toàn cầu và từ đó ngày 11/7 hàng năm được chọn là Ngày dân số thế giới.

VOH

Bình luận

Đọc Báo