Xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia - Thời sự 11g00 4/2/2023

Năm 2023 là năm dữ liệu số, Chính phủ đã thống nhất trình cấp có thẩm quyền chủ trương xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo