TPHCM công bố chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 - Thời sự 17g00 10/3/2023

(VOH) - “Thành phố khuyến khích các cơ chế, chính sách để mọi thành phần kinh tế tham gia chương trình nhà ở xã hội, đồng thời sẽ bố trí ngân sách để phát triển nhà ở theo hướng cho thuê và thuê mua”

VOH

Bình luận

Đọc Báo