Nông dân cần tự cứu lấy mình bằng chính sách bảo hiểm nông nghiệp – Thời sự 11g00 22/2/2020

(VOH) - Vừa qua, điệp khúc nông dân được mùa mất giá thường xuyên xuất hiện, từ đó kéo theo tình trạng người dân phải thường xuyên giải cứu nông dân như giải cứu dưa hấu, thanh long, sầu riêng...

Không chỉ được mùa mất giá mà vừa qua, do dịch bệnh Covid-19, nông sản, thủy sản cũng ảnh hưởng, gặp khó khăn trong việc xuất khẩu, người dân cũng phải giải cứu, nhà nước phải tìm phương án giải quyết. Thay vì phải bị động chờ đợi được giải cứu, tại sao nông dân không tự bảo vệ mình, tự quản lý rủi ro canh tác, tự giải cứu mình bằng liên minh hợp tác xã, bằng các gói bảo hiểm nông nghiệp.

Phước Tiến

Bình luận

Đọc Báo