Kinh tế TPHCM tăng trưởng mạnh trong thời gian thực hiện Nghị quyết 54 - Thời sự 5g30 3/10/2022

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 54 kinh tế TPHCM liên tục tăng trưởng cao (ngoại trừ năm 2021 bị ảnh hưởng Covid-19), bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2019 đạt 7,72%

Trong báo cáo gửi Chính phủ trình Quốc hội, UBND Thành phố cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 54 kinh tế TPHCM liên tục tăng trưởng cao (ngoại trừ năm 2021 bị ảnh hưởng Covid-19), bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2019 đạt 7,72%, cao hơn so với mức 7,22% của giai đoạn 2011-2015. Về quản lý đất đai, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua 32 dự án có chuyển mục đích sử dụng trên 10ha đất trồng lúa với tổng diện tích 1.843ha. Việc được chủ động, xem xét chuyển mục đích của các dự án sử dụng trên 10ha đất trồng lúa giúp rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cơ chế này là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện nay, cần được tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Về thí điểm tăng mức thuế, phí, trong 5 năm qua, thành phố mới chỉ tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tuy vậy, việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã có tác động đáng kể đến nhận thức, hành vi bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. TPHCM kiến nghị tiếp tục được cho thí điểm nội dung này trong thời gian tới.

Về cơ chế thưởng vượt thu và đầu tư trở lại từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương trên địa bàn, TPHCM kiến nghị tiếp tục thực hiện cơ chế này trong thời gian tới nhằm bổ sung nguồn lực cho ngân sách thành phố. Năm 2021, số tiền thưởng vượt thu và đầu tư trở lại cho TPHCM là 1.654 tỷ đồng. Phát biểu trong buổi giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi cũng đã chỉ ra những khó khăn và đề xuất những nội dung cho Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54:  “Chúng tôi thấy có nhiều vấn đề pháp luật chưa đồng bộ, chọn lựa những vấn đề có tính khá thi để đề xuất. Đối với cơ chế còn phù hợp thì tiếp tục triển khai. Chúng tôi đề xuất cơ chế đặc thù cho thành phố Thủ Đức hoạt động tốt hơn”.

Từ những kết quả đạt được, trong khi chờ ban hành Nghị quyết mới thay thế, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép TPHCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 đến hết ngày 31/12/2023.

VOH

Bình luận

Đọc Báo