Du lịch Việt phục hồi mạnh mẽ - Thời sự 17g00 26/6/2022

Mùa hè là thời gian cao điểm du lịch. Du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ với sự bùng nổ của lượng khách nội địa.

VOH

Bình luận

Đọc Báo