Dự kiến tăng tiền hỗ trợ cho người công tác ở cấp khu phố - Thời sự 5g30 2/12/2022

(VOH) - Thành phố dự kiến sẽ tăng tiền hỗ trợ cho người công tác ở cấp khu phố sau khi thành phố điều chỉnh hai cấp dưới xã, phường thành 1 cấp.

VOH

Bình luận

Đọc Báo