Cần tận dụng, tái tạo hiệu quả nguồn tài nguyên phụ phẩm nông nghiệp - Thời sự 17g00 28/9/2022

(VOH) - Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, tổng khối lượng phụ phẩm nông nghiệp năm 2020 của cả nước là trên 156,8 triệu tấn.

Lượng phụ phẩm nông nghiệp này bao gồm phụ phẩm sau thu hoạch từ cây trồng, từ quá trình chế biến nông sản của ngành trồng trọt, từ phân gia súc, gia cầm của ngành chăn nuôi, từ ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản.

Ở góc độ nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh, phụ phẩm trong nông, lâm, thủy sản phải được xem là nguồn tài nguyên tái tạo, chứ không phải là chất thải.

Nguồn nguyên liệu này cần được xem là đầu vào quan trọng, kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp.

VOH

MC: Nhã Quỳnh – Quốc Toàn

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo