Tiếng vọng chiến trường từ thơ Trần Ngọc Phượng - Thi ca điểm hẹn 26/12/2022

Gần 10 năm sống, chiến đấu ở các chiến trường, cựu chiến binh, nhà thơ Trần Ngọc Phượng làm thơ nhiều về đề tài chiến tranh và người lính với trách nhiệm và trái tim của một nhà thơ - chiến sĩ.

Sự kiện: Thi ca điểm hẹn

VOH

Bình luận

Đọc Báo