Phan Ngọc Thường Đoan ngoảnh lại nhìn sau để nhớ - Thi ca điểm hẹn 7/11/2022

“Đất nước tôi màu xanh” là tập thơ mới của nhà thơ – nhà báo Thường Đoan sau 5 tập thơ: Lục bát cho khát vọng, Người đàn bà làm thơ và trăng, Đếm cát, Rũ người, Buổi sáng có nhiều chuyện kể.

Sự kiện: Thi ca điểm hẹn

VOH

Bình luận

Đọc Báo