'Chín nhánh da vàng' trong dòng chảy thơ Khét - Thi ca điểm hẹn 10/10/2022

Sau Rồi mình cũng xa lạ nhau, Mình mắc cạn vào nhau, Ở đậu trong nhau; tập thơ “Chín nhánh da vàng” cho thấy một hình ảnh Khét trầm tĩnh, suy tư hơn với cảm thức ý hướng về nguồn cội mạnh mẽ.

Sự kiện: Thi ca điểm hẹn

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo