Tiêu chảy: Ngưng nhanh nhưng sao cho Hiệu quả- An toàn? - Tủ thuốc gia đình 24/6/2022

Mong muốn của người bệnh là cầm tiêu chảy nhanh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cầm tiêu chảy nhanh nhưng đồng thời phải bảo vệ được niêm mạc ruột một cách Hiệu quả- An toàn...

Sự kiện: Tủ thuốc gia đình

VOH

Bình luận

Đọc Báo