Phương pháp tiêu sợi huyết cứu bệnh nhân đột quỵ thoát liệt - Thầy thuốc của bạn 04/03/2018

Phương pháp tiêu sợi huyết là phương pháp điều trị giúp bệnh nhân đột quỵ liệt nửa người có thể đi lại được.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo