Phòng ngừa đột quỵ bằng stent động mạch não - Thầy thuốc của bạn 28/01/2018

Trên thế giới, cứ 45 giây có một người đột quỵ. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người bị đột quỵ. Do đó, phòng ngừa đột quỵ là một yêu cầu tất yếu trên nhóm bệnh nhân có nguy cơ.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo