Khám sức khỏe định kỳ - Thầy thuốc của bạn 29/04/2018

Việc khám sức khỏe định kỳ là rất cần thiết nhằm theo dõi sức khỏe, phát hiện kịp thời và từ đó có những động thái điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống phù hợp nhằm cải thiện chất lượng sống.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo