Đặt stent động mạch phòng ngừa đột quỵ - Thầy thuốc của bạn 21/01/2018

Nong và đặt stent động mạch cảnh là một thủ thuật mở các động mạch bị tắc để ngăn ngừa hoặc điều trị đột quỵ.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo