Cấp cứu đột quỵ 115 - Thầy thuốc của bạn 18/03/2018

Thời gian vàng để xử trí hiệu quả bệnh đột quỵ là trong vòng 3 tiếng. Nếu thấy người bệnh có những dấu hiệu đột quỵ thì lập tức gọi cấp cứu 115 để đưa người bệnh đến bệnh viện.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo